Modificación de prazo | 25/05/2018 | 12:00

Amplíase ata o 6 de xuño o prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A

O prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A - Comisión de servizos do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral amplíase ata o 6 de xuño de 2018.

Modificación de prazo Administracións públicas Cidadáns