Modificación de formulario | 20/02/2018 | 14:31

Modificación no formulario do procedemento TR351G

Realizouse un cambio no formulario "Subvención para o fomento do emprego no medio rural" do procedemento TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), en concreto sobre as opcións dispoñibles no punto "2. Servizos en que se encadra o proxecto" do bloque "II. Descrición da obra ou servizo (anexo II)".

Por mor desta modificación, recoméndase revisar este apartado (para verificar que estea correctamente cuberto) antes de realizar a presentación electrónica dun borrador.

Modificación de formulario Entidades locais