Novidade | 07/09/2017 | 12:34

Cambios nos formularios dos procedementos TR349A e TR349D

O 7 de setembro publicouse no Diario Oficial de Galicia unha corrección de erros que afecta á Orde do 19 de xullo de 2017, que regula a presentación dos procedementos TR349A e TR349D, ambos os dous relacionados co programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral.

Debido a esta publicación, os formularios de ditos procedementos foron modificados, polo que os borradores gardados antes da publicación no DOG non poderán ser presentados.

Para realizar a presentación electrónica nesta sede débese iniciar novamente a solicitude descartando o borrador anterior.

Novidade