Interrupción do servizo | 05/03/2024 | 17:40

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do mércores 6 de marzo

Data de inicio: 7:00 horas do mércores 06/03/2024
Data estimada de fin: 8:00 horas do mércores 06/03/2024
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo