Interrupción do servizo | 29/02/2024 | 16:10

Interrupción do servizo desta sede entre as 15:00 e as 16:00 horas do sábado 2 de marzo

Data de inicio: 15:00 horas do sábado 02/03/2024
Data estimada de fin: 16:00 horas do sábado 02/03/2024
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo