Interrupción do servizo | 05/02/2024 | 09:25

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 6 de febreiro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 06/02/2024
Data estimada de fin: 8:00 horas do martes 06/02/2024
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo