Interrupción do servizo | 08/01/2024 | 18:25

Interrupción do servizo de consulta das notificacións e a descarga de documentación a través desta sede entre as 20:30 horas do sábado 13 de xaneiro e a 1:30 do domingo 14

Data de inicio: 20:30 horas do sábado 13/01/2024
Data estimada de fin: 01:30 horas do domingo 14/01/2024
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo