Interrupción do servizo | 05/12/2023 | 10:40

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do luns 11 de decembro

Data de inicio: 7:00 horas do luns 11/12/2023
Data estimada de fin: 8:00 horas do luns 11/12/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo