Interrupción do servizo | 15/11/2023 | 16:20

Interrupción do servizo desta sede entre as 15:00 e as 16:00 horas do sábado 18 de novembro

Data de inicio: 15:00 horas do sábado 18/11/2023
Data estimada de fin: 16:00 horas do sábado 18/11/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo