Interrupción do servizo | 01/09/2023 | 08:40

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 09:00 e as 11:00 horas do sábado 2 de setembro

Data de inicio: 09:00 horas do sábado 02/09/2023
Data estimada de fin: 11:00 horas do sábado 02/09/2023
Servizo/s afectado/s: consulta de notificacións electrónicas
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo