Interrupción do servizo | 18/08/2023 | 13:20

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 22 de agosto

Data de inicio: 07:00 horas do martes 22/08/2023
Data estimada de fin: 08:00 horas do martes 22/08/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo