Interrupción do servizo | 24/03/2023 | 11:50

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 28 de marzo

Data de inicio: 07:00 horas do martes 28/03/2023
Data estimada de fin: 08:00 horas do martes 28/03/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo