Interrupción do servizo | 07/03/2023 | 19:00

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do xoves 9 de marzo

Data de inicio: 7:00 do xoves 9/3/2023 
Data estimada de fin: 8:00 do xoves 9/3/2023 
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo