Interrupción do servizo | 28/02/2023 | 12:05

Interrupción do servizo desta sede entre as 07:00 e as 08:00 horas do mércores 1 de marzo

Data de inicio: 07:00 do mércores 01/03/2023 
Data estimada de fin: 08:00 do mércores 01/03/2023 
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo