Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 6 resultados relacionados coa súa selección:

BS103F - Autorización de cesamento de actividades de centros e programas de servizos sociais.

Tramitar a autorización de cesamento de actividades dun centro ou programa de servizos sociais, tanto temporal como definitivo, xa sexa parcial ou do total

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103F&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS104A - Acceso á información contida na Historia Social Única Electrónica.

O presente decreto regula a creación, o acceso e o uso da historia social única electrónica. Soporte. 1. O sistema de información que dá soporte á historia social única electrónica denomínase HSUE. Este sistema…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS104A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS103K - Autorización de modificación substancial de centros e programas de servizos sociais.

Tramitar a autorización para a modificación substancial de centros ou programas de servizos sociais. Considéranse modificacións substanciais dun centro ou programa: a) Os cambios producidos no proxecto técnico da obra, unha vez obtida a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103K&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS304B - Cesión do uso de residencias xuvenís da administración galega para actividades de ocio educativo e de tempo libre

A Consellería de Política Social convoca a presente oferta de uso das súas residencias xuvenís para a Campaña de verán 2020, nos termos que se establecen nesta orde e de acordo coa distribución de prazas que se recolle no anexo I…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS304B&ano=2020&numpub=1&lang=gl