Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 359 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

TR359C - Inscrición da identidade das persoas titulares da Xunta Directiva ou órgano de representación no Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos.

A regulación do procedemento de inscrición das asociacións, as súas federacións, as súas confederacións e unións constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR359C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR310A - Declaración de utilidade pública de asociacións e presentación de contas.

Solicitude de declaración de utilidade pública de asociación. As asociacións, federacións e confederacións que desenvolvan maioritariamente as súas funcións en Galicia, que se encontren inscritas no Rexistro de asociacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR310A&ano=1997&numpub=1&lang=gl

Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia

Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia /sites/sede/.content/campanhas/REAG/campanha_0001.xml Destacados REAG /sites/sede/.content/campanhas/REAG/campanha_0002.xml /sites/sede/.content/campanhas/REAG/campanha_0003.xml

sede.xunta.gal/reag

TR814H - Altas e baixas de socios de asociacións de cooperativas.

O procedemento de comunicación das altas e baixas das persoas socias das asociacións de cooperativas ten por obxecto o seu arquivo no expediente rexistral da entidade no Rexistro de Cooperativas de Galicia e a emisión do certificado correspondente, segundo o establecido no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR814H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR321B - Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a actualización informática das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155D - Axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros

Convocar para o ano 2023 a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros (OPP) e de asociacións de organizacións de produtores pesqueiros (AOP) recoñecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR990A - Axudas ás Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago.

As Axudas a Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (Código de procedemento PR990A) teñen por obxecto fomentar a estabilidade e consolidación das Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago e aquelas outras entidades que teñan como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR990A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

SI436C - Axudas económicas ás Anpa: programa do plan corresponsables para desenvolver polas asociacións de nais e pais.

Subvencións destinadas ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPA) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPA, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2024&numpub=1&lang=gl