Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 113 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

TU986B - Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a realización de actuacións de eficiencia enerxética que impulsen a economía circular en edificios completos cuxo uso sexa o aloxamento turístico. Están incluídas as…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU986B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT207G - Rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do Programa Hub da Industria Creativa Galega.

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para o fomento e promoción de rodaxes audiovisuais que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Actuacións administrativas automatizadas

O artigo 41.1 da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público define actuación administrativa automatizada como "calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos por unha Administración pública no marco dun procedemento administrativo e na que non interviñese de…

sede.xunta.gal/a-sede/actuacions-administrativas-automatizadas