Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 155 resultados relacionados coa súa selección:

Modificación no formulario do procedemento TR351G

Realizouse un cambio no formulario "Subvención para o fomento do emprego no medio rural" do procedemento TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), en concreto sobre as opcións dispoñibles no punto "2. Servizos en que se encadra o proxecto" do bloque "II. Descrición…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0540.xml

BS213P - Asignación de concerto social para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto, previstas na lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, na provincia da Coruña.

Levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir dentro do ámbito da provincia da Coruña, medidas non privativas de liberdade, denominadas de medio aberto, impostas polos xulgados de menores ou que teñan que realizar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213P&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR710A - Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3

1. Esta resolución ten o obxecto de convocar, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), con cargo ás anualidades 2022 e 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións que corresponden coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR710A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR553D - Préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións de gando bovino.

1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para o recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións bovinas garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada no marco do Programa de desenvolvemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR553D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

.

Apoio ás pemes

As pequenas e medianas empresas son parte fundamental do tecido empresarial galego. A administración autonómica dispón de diferentes programas que tratan de promover a implantación e o crecemento das pemes, así como a súa modernización e expansión. Vehiculadas principalmente a través do Igape pero…

sede.xunta.gal/de-interese/apoio-pemes

MR364A - Recoñecemento do dereito ás adegas de préstamos de campaña garantidos.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para o recoñecemento do dereito á subscrición de préstamos de campaña a adegas de elaboración de viño na campaña 2021, garantidos polo instrumento financeiro de xestión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR364A&ano=2021&numpub=1&lang=gl