Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 12 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF500B - Autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de ocupación de dominio público portuario en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500B).

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF500C - Prórroga da autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de prorroga das ditas autorizacións de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500C).

Prórroga das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF503A - Utilización de atraque en pantalán, fondeo e depósito en seco en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, para embarcacións profesionais de 3ª, 4ª e 5ª lista.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de utilización instalacións de atracada en pantalán, fondeo e depósito en seco, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, para barcos de 3ª, 4ª de xeito preferente e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF503A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT201H - Produción de subproduto. Comunidade autónoma de Galicia.

Para aqueles residuos de produción que cumpran os requisitos e condicionantes para os usos específicos que se establezan na Orde Ministerial, procede comunicar de forma particular a intención de empregar o correspondente residuo de produción como subproduto á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT201H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR461D - Autorización para o emprego da identificación de garantía da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regular o recoñecemento como Agrupación de Produción Integrada (APRIA) a aquelas agrupacións agrarias, que queiran obter produtos agrarios baixo requisitos de produción integrada (en adiante PI), para ser comercializados.

Os produtos obtidos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR461D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR303F - Instalación de caixeiros e/ou datáfonos nas salas de bingo da Comunidade Autónoma de Galicia.

A dirección xeral competente en materia de xogo poderá autorizar a instalación e utilización de datáfonos para a adquisición de cartóns nas salas de xogo das salas de bingo.

Neste caso, os datáfonos só poderán estar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR303F&ano=2011&numpub=1&lang=gl

MT982B - Autorización de admisión de residuos procedentes doutras comunidades autónomas para a súa eliminación en vertedoiros de Galicia.

O obxecto desta orde é o establecemento dunha normativa técnica adecuada para as actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiros, desenvolvendo o disposto no Real decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT982B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IF205D - Autorización de novo acceso, cambio de uso ou reordenación dun acceso existente na rede de titularidade da Comunidade Autonóma de Galicia.

Considéranse accesos directos ás estradas ou ás súas vías de servizo todas aquelas entradas e saídas de vehículos a elas nas que a súa incorporación a ou desde a calzada se produce sen empregar as conexións da estrada con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF205D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IF500A - Autorización de ocupación de dominio público portuario competencia da comunidade autónoma de Galicia con destino á realización de espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de ocupación de dominio público portuario competencia da Comunidade Autónoma de Galicia con destino á realización de espectáculos públicos e actividades recreativas (código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500A&ano=2020&numpub=1&lang=gl