Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 16 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF500C - Prórroga da autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de prorroga das ditas autorizacións de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500C).

Prórroga das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF500B - Autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de ocupación de dominio público portuario en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF500B).

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF504B - Autoprestación do servizo ó pasaxe, que comprende o embarque e desembarque de pasaxeiros e pasaxeiras, así como a carga e descarga de equipaxes e vehículos.

Regular o procedemento de autorización de autoprestación do servizo ó pasaxe, que comprende o embarque e desembarque de pasaxeiros e pasaxeiras, así como a carga e descarga de equipaxes e vehículos  nos portos de competencia da Comunidade Autónoma…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF504B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IF504D - Actividade comercial portuaria de posta a disposición de medios mecánicos.

Regular o procedementos de autorización de actividade comercial portuaria de posta a disposición de medios mecánicos nos portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF504D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IF503A - Utilización de atraque en pantalán, fondeo e depósito en seco en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, para embarcacións profesionais de 3ª, 4ª e 5ª lista.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de utilización instalacións de atracada en pantalán, fondeo e depósito en seco, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, para barcos de 3ª, 4ª de xeito preferente e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF503A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IF504A - Prestación do servizo de manipulación da carga, que comprende a carga, a estiba, a descarga, a desestiba e o transbordo de mercadorías.

Regular o procedemento de autorización de prestación da Prestación do servizo de manipulación da carga, que comprende a carga, a estiba, a descarga, a desestiba e o transbordo de mercadorías nos portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF504A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IF504C - Actividade comercial portuaria de consignación de buques.

Regular o procedemento de autorización de actividade comercial portuaria de consignación de buques  nos portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF504C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IF504E - Actividade comercial portuaria de subministro de combustible a buques, e outras instalacións fixas e móbiles, mediante medios móbiles terrestres.

Regular o procedemento de autorización de actividade comercial portuaria de subministro de combustible a buques, e outras instalacións fixas e móbiles, mediante medios móbiles terrestres nos portos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF504E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR461D - Autorización para o emprego da identificación de garantía da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regular o recoñecemento como Agrupación de Produción Integrada (APRIA) a aquelas agrupacións agrarias, que queiran obter produtos agrarios baixo requisitos de produción integrada (en adiante PI), para ser comercializados. Os produtos obtidos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR461D&ano=2015&numpub=1&lang=gl