Guía de procedementos e servizos

Hai  65 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF208B Recurso de reposición ante o Xurado de Expropiación de Galicia.
Recurso de reposición ante o Xurado de Expropiación de Galicia. Aprobar o formulario normalizado que se van empregar no procedemento de recurso de reposición ante o Xurado de Expropiación de Galicia. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF208A Determinación de prezo xusto-ministerio de lei.
Determinación de prezo xusto-ministerio de lei. Aprobar o formulario normalizado que se va empregar no procedemento de determinación de prezo xusto por ministerio da lei. As administracións públicas, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña
IF312B Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/01/2019 - 31/01/2019
IF312A Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte. Convócanse, para o ano 2019, as probas de constatación da competencia profesional para o desemp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/01/2019 - 14/10/2019
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi).
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi). 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/01/2019 - 04/02/2019
IF318A Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.
Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infraes ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 23/11/2018 - 15/11/2019
IF310D Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada. Co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/02/2019 - 31/12/2019
IF310E Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transport ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/08/2018 - 31/08/2018
IF310C Devolución das taxas de dereitos de exame das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiros de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiros de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferroc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 08/05/2018 - 07/06/2018
IF310B Probas dirixidas á renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril.
Probas dirixidas á renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril. 1. As probas para renovar o certificado de capacitac ...