Guía de procedementos e servizos

Hai  65 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/04/2019 - 06/05/2019
IF310B Probas dirixidas á renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril.
Probas dirixidas á renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril. 1. Rexeranse polas bases contidas neste anexo: - As ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/04/2019 - 06/05/2019
IF310A Probas dirixidas á obtención do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril.
Probas dirixidas á obtención do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril. 1. Rexeranse polas bases contidas neste anexo: - As p ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial
IF310C Devolución das taxas de dereitos de exame das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferroca ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF208B Recurso de reposición ante o Xurado de Expropiación de Galicia.
Recurso de reposición ante o Xurado de Expropiación de Galicia. Aprobar o formulario normalizado que se van empregar no procedemento de recurso de reposición ante o Xurado de Expropiación de Galicia. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF208A Determinación de prezo xusto-ministerio de lei.
Determinación de prezo xusto-ministerio de lei. Aprobar o formulario normalizado que se va empregar no procedemento de determinación de prezo xusto por ministerio da lei. As administracións públicas, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/03/2019 - 29/04/2019
IF312B Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/08/2019 - 02/09/2019
IF312A Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte. Convócanse, para o ano 2019, as probas de constatación da competencia profesional para o desemp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/01/2019 - 14/10/2019
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi).
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi). 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/01/2019 - 04/02/2019
IF318A Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.
Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infraes ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/02/2019 - 31/12/2019
IF310E Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transport ...