Guía de procedementos e servizos

Hai  65 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF205C Consulta previa de viabilidade dunha autorización.
Consulta previa de viabilidade dunha autorización. Con carácter previo á solicitude de autorización, as persoas interesadas poderán consultarlle ao Servizo provincial de estradas correspondente sobre ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF205D Autorización de novo acceso, cambio de uso ou reordenación dun acceso existente na rede de titularidade da Comunidade Autonóma de Galicia.
Autorización de novo acceso, cambio de uso ou reordenación dun acceso existente na rede de titularidade da Comunidade Autonóma de Galicia. Considéranse accesos directos ás estradas ou ás súas vías de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
AU221A Imposición de servidume de acueducto.
Imposición de servidume de acueducto. Os Organismos de cuenca poderán impoñer, segundo o disposto no Código Civil e no Regulamento do Dominio Público Hidráulico, as servidumbres de saca de auga e abre ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/06/2019 - 24/07/2019
AU100A Axudas para a redacción de plans de emerxencia por seca.
Axudas para a redacción de plans de emerxencia por seca. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF204A Autorización para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público viario e/ou nas zonas de protección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto accesos.
Autorización para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público viario e/ou nas zonas de protección das estra ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF301P Autorización de transporte e de actividades auxiliares e complementarias.
Autorización de transporte e de actividades auxiliares e complementarias. A prestación de servizos de transporte público ou privado complementario, tanto de viaxeiros como de mercadorías esixe a obten ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF307A Baixa de autorización de transporte ou de actividades auxiliares e complementarias.
Baixa de autorización de transporte ou de actividades auxiliares e complementarias. Os titulares de autorizacións administrativas para prestar servizos de transporte público ou privado complementario, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF301R Autorización ou rehabilitación de transporte e de actividades auxiliares e complementarias.
Autorización ou rehabilitación de transporte e de actividades auxiliares e complementarias. Se vostede é titular dunha autorización de transportes e cesa na actividade ou vende o vehículo para o que t ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF207B Reversión de expropiación.
Reversión de expropiación. Se vostede é titular (calquera que sexa o título de adquisicion) de bens ou dereitos expropiados, poderá solicitar a súa reversión nos seguintes casos: - cando non se execut ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
AU113B Autorización para cortas en zona de servidume de leitos.
Autorización para cortas en zona de servidume de leitos. Se vostede é un particular ou representante dunha persoa xurídica que desexa realizar algunha corta de especies arbóreas na zona de servidume d ...