Guía de procedementos e servizos

Hai  73 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF321H Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de ti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF321C Recurso en materia de mobilidade.
Recurso en materia de mobilidade. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF321G Pagamentos/cesións de dereitos de cobro/información relativa á explotación de concesións de servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.
Pagamentos/cesións de dereitos de cobro/información relativa á explotación de concesións de servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada. A presente orde ten por obxecto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF321D Recurso en materia de augas.
Recurso en materia de augas. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas. Os ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF321F Baixa/modificacións de persoal acompañante adscrito á concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.
Baixa/modificacións de persoal acompañante adscrito á concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF321A Reclamación de responsabilidade patrimonial.
Reclamación de responsabilidade patrimonial. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilid ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF321E Datos relativos a contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.
Datos relativos a contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se em ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF321B Recurso en materia de infraestruturas.
Recurso en materia de infraestruturas. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/01/2020 - 27/02/2020
IF318A Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.
Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infraes ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2020 - 14/10/2020
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi),vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco.
Axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi),vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras ...