Guía de procedementos e servizos

Hai  94 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 30/12/2021 - 31/01/2022
IF318A Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.
Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infrae ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/12/2021 - 14/10/2022
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases regu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/12/2021 - 31/10/2022
IF310D Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.. C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Consultar as datas
IF310E Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros/as por estrada.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transport ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/08/2021 - 13/09/2021
IF310A Probas dirixidas á obtención do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril
Probas dirixidas á obtención do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril. As probas para obter o certificado de capacitación pr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/08/2021 - 13/09/2021
IF310B Probas dirixidas á renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril
Probas dirixidas á renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril. As probas para renovar o certificado de capacitación ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/10/2021 - 15/11/2021
IF310C Devolución das tasas de dereitos de exame das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril
Devolución das tasas de dereitos de exame das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferroca ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/07/2021 - 19/08/2021
AU232A Axudas para a mellora do estado das instalacións de captación, potabilización e almacenamento de comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidad Autónoma de Galicia.
Axudas para a mellora do estado das instalacións de captación, potabilización e almacenamento de comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidad Autónoma de Galicia.. 1. O ob ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/06/2021 - 23/07/2021
AU301B Axudas para a adquisición e instalación de dispositivos de medición do caudal por comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidade Autónoma de Galicia.
Axudas para a adquisición e instalación de dispositivos de medición do caudal por comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidade Autónoma de Galicia.. 1. O obxecto desta re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/05/2021 - 01/09/2021
AU301A Axudas para a adquisición e instalación de equipos de medida do caudal subministrado en alta por sistemas de abastecemento de auga potable de titularidade pública na Comunidade Autónoma de Galicia.
Axudas para a adquisición e instalación de equipos de medida do caudal subministrado en alta por sistemas de abastecemento de auga potable de titularidade pública na Comunidade Autónoma de Galicia.. 1 ...