Guía de procedementos e servizos

Hai  230 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 03/01/2022 - 04/04/2022
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Gale ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/10/2021 - 27/10/2021
MT807B Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual ou creación dun grupo de participantes).
Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual ou creación dun grupo de participantes).. O obxecto destas normas é adxudicar mediante sorteo os permisos de pesca en coutos para a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/10/2021 - 27/10/2021
MT807C Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo).
Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo).. O obxecto destas normas é adxudicar mediante sorteo os permisos de pesca en coutos para a tempada 2022. En cada servizo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/01/2022 - 30/09/2022
VI406D Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico, con carácter plurianual.
Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico, con carácter plurianual.. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar o Progr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/09/2021 - 11/10/2021
MT402B Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia.
Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a corrección de impactos pa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT720C Comunicación previa das cazarías que se realicen baixo a modalidade de batida, montaría, espera e axexo.
Comunicación previa das cazarías que se realicen baixo a modalidade de batida, montaría, espera e axexo.. Realizar a comunicación previa das cazarías que se realicen baixo a modalidade de batida, mont ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT806A Licenza recreativa de pesca continental
Licenza recreativa de pesca continental. Expedición e renovación de licenzas de pesca recreativa en augas continentais.. Persoas físicas interesadas na práctica da pesca fluvial. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT720A Aprobación do plan anual de aproveitamento cinexético.
Aprobación do plan anual de aproveitamento cinexético.. Solicitude para a aprobación do plan de anual de aproveitamento cinexético.. Persoas físicas e xurídicas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT720Z Autorización para cazar en zona de seguridade.
Autorización para cazar en zona de seguridade.. Solicitar autorización para cazar en zona de seguridade.. Persoas físicas e xurídicas. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
MT812E Expedición do certificado de capacitación para o adestramento de cans de garda e defensa.
Expedición do certificado de capacitación para o adestramento de cans de garda e defensa.. Expedir o certificado para o adestramento de animais para garda e defensa. Educadoras/es caninos - Adestrado ...