Guía de procedementos e servizos

Hai  121 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/07/2019 - 13/12/2019
VI482C Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con finanaciamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.
Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con finanaciamento do pacto de estado contra a violencia de xénero. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar as subvencións do Programa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/07/2019 - 31/10/2019
VI408H Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas
Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas 1. Esta resolución ten por obxecto convoc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 31/12/2021
VI408G Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos camiños de santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos camiños de santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Esta resolu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 31/10/2019
VI400A Subvencións para a adquisición de vivenda en centros históricos.
Subvencións para a adquisición de vivenda en centros históricos. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para a adquisición de vivenda en cen ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 31/12/2021
VI408F Cualificación provisional para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Cualificación provisional para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Esta resol ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/06/2019 - 01/10/2019
VI438A Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.
Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. Esta resolución ten por obxecto c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 20/06/2019 - 19/08/2019
VI432C Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 20/06/2019 - 19/08/2019
VI432D Subvencións do Programa de Fomento de Vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións do Programa de Fomento de Vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras qu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT720M Autorización para realizar soltas de especies cinexéticas no medio natural.
Autorización para realizar soltas de especies cinexéticas no medio natural. Esta resolución regula os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se poderá exercer, os métodos autorizados para ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT720H Autorización para realizar o adestramento de cans de rastro e mostra e/ou aves de cetraría con fins de competición.
Autorización para realizar o adestramento de cans de rastro e mostra e/ou aves de cetraría con fins de competición. Esta resolución regula os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se pode ...