Guía de procedementos e servizos

Hai  123 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 19/10/2019 - 20/11/2019
MT807B Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual ou creación dun grupo de participantes).
Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade individual ou creación dun grupo de participantes). O obxecto destas normas é adxudicar mediante sorteo os permisos de pesca fluvial en coutos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 19/10/2019 - 20/11/2019
MT807C Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo).
Sorteo de permisos en coutos de pesca fluvial (Modalidade inclusión nun grupo). O obxecto destas normas é adxudicar mediante sorteo os permisos de pesca fluvial en coutos para a tempada de 2020. En ca ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
VI440D Bolsas de formación en materia de vivenda.
Bolsas de formación en materia de vivenda. 1. Convócanse seis bolsas para persoas tituladas en grao de estudos de Arquitectura e dúas para persoas tituladas en grado de Arquitectura técnica que remata ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/09/2019 - 11/10/2019
VI432A Axudas ao alugamento de vivenda do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Axudas ao alugamento de vivenda do plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión (código de procedemento VI432A) dos seguintes pr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Consultar as datas
VI432B Renovación da axuda ao alugamento de vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Renovación da axuda ao alugamento de vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a renovación (código de procedemento VI432B) dos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT701A Autorización de obras e actuacións na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
Autorización de obras e actuacións na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. 1. Requirirán autorización autonómica sectorial en materia de costas as obras, instalacións ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT701B Realización de obras na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
Realización de obras na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. 1. A execución das obras de reparación, mellora, consolidación e modernización previstas no número 2 da d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/08/2019 - 09/09/2019
MT724A Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia.
Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia. E ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/07/2019 - 30/08/2019
VI422E Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en viven ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/07/2019 - 13/12/2019
VI482C Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con finanaciamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.
Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con finanaciamento do pacto de estado contra a violencia de xénero. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar as subvencións do Programa ...