Guía de procedementos e servizos

Hai  122 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/09/2019 - 11/10/2019
VI432A Axudas ao alugamento de vivenda do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Axudas ao alugamento de vivenda do plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión (código de procedemento VI432A) dos seguintes pr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Consultar as datas
VI432B Renovación da axuda ao alugamento de vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Renovación da axuda ao alugamento de vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a renovación (código de procedemento VI432B) dos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT701A Autorización de obras e actuacións na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
Autorización de obras e actuacións na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. 1. Requirirán autorización autonómica sectorial en materia de costas as obras, instalacións ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MT701B Realización de obras na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
Realización de obras na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. 1. A execución das obras de reparación, mellora, consolidación e modernización previstas no número 2 da d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 10/08/2019 - 09/09/2019
MT724A Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia.
Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia. E ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/07/2019 - 30/08/2019
VI422E Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en viven ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/07/2019 - 13/12/2019
VI482C Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con finanaciamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.
Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con finanaciamento do pacto de estado contra a violencia de xénero. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar as subvencións do Programa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/07/2019 - 31/10/2019
VI408H Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas
Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas 1. Esta resolución ten por obxecto convoc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 31/12/2021
VI408G Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos camiños de santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Cualificación definitiva para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos camiños de santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Esta resolu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 31/10/2019
VI400A Subvencións para a adquisición de vivenda en centros históricos.
Subvencións para a adquisición de vivenda en centros históricos. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para a adquisición de vivenda en cen ...