Guía de procedementos e servizos

Hai  114 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/02/2019 - 29/11/2019
VI426C Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras.
Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras. 1. Esta resolución ten por obxect ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/02/2019 - 31/05/2019
VI406A Subvencións do programa de infravivenda do Plan rehaVIta: plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.
Subvencións do programa de infravivenda do Plan rehaVIta: plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar, para o exercic ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/02/2019 - 15/10/2019
VI406B Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas.
Axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas. Esta resolución ten por obxecto convocar, para a anualidade 2019, as axudas financeiras do progr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/01/2019 - 25/02/2019
MT300A Subvencións en concorrencia competitiva para os concellos galegos con poboación inferior a 50.000 habitantes para a creación ou mellora de infraestruturas.
Subvencións en concorrencia competitiva para os concellos galegos con poboación inferior a 50.000 habitantes para a creación ou mellora de infraestruturas. O obxecto desta orde é establecer as bases r ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/01/2019 - 31/10/2019
VI435A Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para a adquisición de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
VI482B Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta.
Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta. A prórroga das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. A ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/01/2019 - 13/12/2019
VI482A Bono de alugueiro social do plan rehavita. Participación no programa de subvencións.
Bono de alugueiro social do plan rehavita. Participación no programa de subvencións. 1. As subvencións do Programa do bono de alugamento social están destinadas a atender con carácter urxente as segui ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/01/2019 - 11/02/2019
MT809D Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres.
Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares de explota ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/12/2018 - 28/01/2019
MT975I Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Feder 2014 - 2020.
Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Feder 2014 - 2020. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases regulador ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/12/2018 - 18/11/2019
MT809B Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.
Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas físicas ou xurídicas titulares de explot ...