Guía de procedementos e servizos

Hai  58 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/03/2019 - 05/04/2019
BS404B Renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
Renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infan ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/03/2019 - 31/07/2020
BS404A Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/03/2019 - 05/04/2019
BS402G Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con contrato do servizo de educación infantil.
Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con contrato do servizo de educación infantil. Esta orde ten por obxecto convocar e establecer o procedemento de adxudicación de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/03/2019 - 31/07/2020
BS402A Novo ingreso en escolas infantís 0-3.
Novo ingreso en escolas infantís 0-3. Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/03/2019 - 05/04/2019
BS402F Renovación de praza en escolas infantís 0-3.
Renovación de praza en escolas infantís 0-3. Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociai ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/03/2019 - 02/09/2019
BS412A Programa de axudas económicas ás familias para a atención de nenos/as menores de 12 anos a través do programa Bono Coidado.
Programa de axudas económicas ás familias para a atención de nenos/as menores de 12 anos a través do programa Bono Coidado. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexer ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
BS618D Axudas de inclusión social (AIS).
Axudas de inclusión social (AIS). 1. De acordo co establecido nos números 1 e 6 do artigo 47 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, as axudas de inclusión social son prestacións económicas non periódicas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
BS626F Renda de inclusión social de Galicia (RISGA).
Renda de inclusión social de Galicia (RISGA). De conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 10/2013, do 27 de novembro: 1. A renda de inclusión social de Galicia confórmase como unha prestación públi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/02/2019 - 04/03/2019
BS306B Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.
Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa I ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/02/2019 - 01/03/2019
BS305E Subvencións a entidades locais para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude.
Subvencións a entidades locais para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude. 1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia ...