Guía de procedementos e servizos

Hai  127 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña BS402A0 Solicitude presencialBS402A 17/03/2023 00:00 - 15/03/2024 23:59
BS402A Novo ingreso en escolas infantís 0-3.
Novo ingreso en escolas infantís 0-3.. A convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Socias (en adiante AGASS) para o curso 2023-2024.. ...
Tramitar en liña BS404A0 Solicitude presencialBS404A 17/03/2023 00:00 - 15/03/2024 23:59
BS404A Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.. Convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galeg ...
Tramitar en liña BS402B0 17/03/2023 00:00 - 05/04/2023 23:59
BS402B Novo ingreso/renovación de praza en escolas infantís 0-3 para fillas/os do persoal da Xunta de Galicia.
Novo ingreso/renovación de praza en escolas infantís 0-3 para fillas/os do persoal da Xunta de Galicia.. Convocatoria, para o curso 2023/2024, do procedemento de adxudicación de prazas para fillos e f ...
Tramitar en liña BS404B0 Solicitude presencialBS404B 17/03/2023 00:00 - 05/04/2023 23:59
BS404B Renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
Renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.. Convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorci ...
Tramitar en liña BS402F0 Solicitude presencialBS402F 17/03/2023 00:00 - 05/04/2023 23:59
BS402F Renovación de praza en escolas infantís 0-3.
Renovación de praza en escolas infantís 0-3.. Convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2023/24.. Nenos e ne ...
Tramitar en liña BS214A0 11/03/2023 00:00 - 10/04/2023 23:59
Tramitar en liña BS403C0 25/02/2023 00:00 - 24/03/2023 23:59
BS403C Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.
Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.. A concesión de axudas para a posta en marcha de proxectos de servizos durante os anos 2023, 2024, 2025 e 2026, destinados á atención de nenas e nenos de a ...
Tramitar en liña BS327A0 15/02/2023 00:00 - 14/03/2023 23:59
BS327A Premios Talento Mozo de Galicia.
Premios Talento Mozo de Galicia.. 1. Esta orde ten por obxecto a regulación do procedemento de concesión dos premios ao talento mozo na Comunidade Autónoma de Galicia para o recoñecemento de traxector ...
Tramitar en liña BS306B0 02/02/2023 00:00 - 01/03/2023 23:59
BS306B Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.
Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa ...
Tramitar en liña BS213H0 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
BS213H Participación na convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, da execución do “Programa Integración Familiar”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo plus no marco do ProgramaFSE+ Galicia 2021-2027.
Participación na convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, da execución do “Programa Integración Familiar”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo plus no marco do Programa ...