Guía de procedementos e servizos

Hai  55 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2019 - 01/08/2022
BS800B Habilitación provisional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal.
Habilitación provisional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal. O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a con ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2019 - 01/08/2022
BS800A Habilitación excepcional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal.
Habilitación excepcional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal. O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a con ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/01/2019 - 12/02/2019
BS213A Selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica de acordo coa LORPM nos centros para o cumprimento de medidas xudiciais privativas de liberdade do Complexo Montealegre (Ourense).
Selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica de acordo coa LORPM nos centros para o cumprimento de medidas xudiciais p ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/01/2019 - 12/02/2019
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/01/2019 - 29/02/2020
BS403B Programa de axudas económicas a través da tarxeta Benvida.
Programa de axudas económicas a través da tarxeta Benvida. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2019 teñan ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/10/2018 - 29/11/2018
BS423D Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas.
Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas. 1. Esta orde ten por obx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 20/10/2018 - 19/11/2018
BS613B Axudas para a promoción da autonomía persoal para persoas con discapacidade.
Axudas para a promoción da autonomía persoal para persoas con discapacidade. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública para a concesión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/09/2018 - 05/11/2018
BS623D Convocatoria subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Convocatoria subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo asignación tributaria do 0,7% do IRPF. 1. Esta orde ten por obxecto establecer ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/09/2018 - 04/10/2018
BS402G Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con contrato do servizo de educación infantil.
Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con contrato do servizo de educación infantil. Esta orde ten por obxecto convocar e establecer o procedemento de adxudicación de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 08/09/2018 - 08/10/2018
BS212A Axudas para a posta en marcha de casas do maior.
Axudas para a posta en marcha de casas do maior. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinad ...