Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 33 resultados relacionados coa súa selección:

MR616A - Axudas para a reposición de explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios forestais.

Solicitude das axudas en réxime de concorrencia non competitiva por rateo por danos para a reposición de explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios.

Liñas de axuda.

1. As liñas obxecto de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR616C - Axudas para a reposición de explotacións forestais afectadas polos incendios forestais.

Solicitude de axudas en réxime de concorrencia non competitiva por rateo por danos para a reposición de explotacións forestais afectadas polos incendios.

Liñas de axuda.

1. As liñas obxecto de axuda son as…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

FA100A - Axudas polos danos persoais causados polos incendios de outubro de 2017.

Convócanse axudas en réxime de concorrencia non competitiva polos danos persoais que teñan a súa causa nos incendios que se produciron en Galicia en outubro de 2017.

Estas bases teñen por obxecto regular o outorgamento de axudas polos danos persoais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos titulares dos establecementos turísticos afectados polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos establecementos turísticos, incluídos no ámbito competencial da Axencia Turismo de Galicia, para reparar os danos ocasionados polos incendios.

As subvencións reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PE100A - Axudas destinadas a entidades de carácter asociativo afectados polos incendios no ámbito da competencia da Consellería do Mar.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a entidades de carácter asociativo de dereito público ou privado afectadas polos incendios, no eido competencial da Consellería do Mar.

As axudas reguladas nestas bases aplicaranse…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT100A - Axudas económicas destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (TECOR) de Galicia afectados polos incendios

1. As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para sufragar os gastos derivados das actuacións que se leven a cabo para paliar os danos causados nos terreos cinexeticamente ordenados como consecuencia dos incendios que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT100A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR506C - Axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022

A concesión de axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022, e proceder á súa convocatoria para o ano 2023.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR945A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

Convócanse as axudas, tramitadas como anticipadas de gasto, en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A&ano=2023&numpub=1&lang=gl