Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 6 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

BS423F - Programa montaña en familia.

Esta orde ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas para estadías de fin de semana a familias de especial consideración dentro do programa Montaña en familia na estación de montaña de Manzaneda para o ano 2021 (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS213I - Concerto social, para a prestación do servizo de xestión dos puntos de encontro familiar de Ferrol e Vigo.

É a provisión do servizo de xestión dos puntos de encontro familiar de Ferrol e Vigo co fin de ofrecer un servizo que facilite a preservación da relación entre os/as menores e as persoas das súas familias en momentos crise familiar, de xeito que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213I&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS213A - Selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica de acordo coa LORPM nos centros para o cumprimento de medidas xudiciais privativas de liberdade do Complexo Montealegre (Ourense).

1. A presente convocatoria ten por obxecto establecer o proceso para a selección dunha entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervención educativa integral e terapéutica con persoas menores que teñen que cumprir medidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS213M - Participación na convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, da execución do “Programa espazos de preservación familiar”, cofinanciado pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

O desenvolvemento do “Programa Espazos de Preservación Familiar”, cofinanciado pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, nas comarcas do Salnés, O Barbanza e Ferrol da Comunidade Autónoma de Galicia durante os anos 2024…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213M&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS213H - Participación na convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, da execución do “Programa Integración Familiar”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo plus no marco do ProgramaFSE+ Galicia 2021-2027.

O obxecto deste concerto social é o desenvolvemento do Programa de integración familiar, cofinanciado polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, nas catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia durante os anos 2023 (estimación para 10 meses) a 2026 e con posibilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213H&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS213E - Participación na convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, da execución do programa de promoción e apoio ao acollemento familiar especializado con dedicación exclusiva de nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección.

É a prestación do servizo de Promoción e apoio ao acollemento familiar especializado con dedicación exclusiva de nenos, nenas e adolescentes (NNA) en situación de desprotección a través da realización, por parte dunha única entidade,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213E&ano=2024&numpub=1&lang=gl