Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 70 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

TR357D - Liña II: Axudas á conciliación.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PR420C - Premios á dinamización demográfica.

1. Os premios á dinamización demográfica 2019 (PR420C) teñen por obxecto a difusión das iniciativas locais que aborden o reto do cambio demográfico mediante a distinción pública de proxectos que aborden o reto da dinamización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR420C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

SI435B - Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de fomento da conciliación.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 2022 as subvencións ás entidades locais de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, para o desenvolvemento de programas, actuacións e medidas para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI435B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED504B - Actividades de formación en linguas estranxeiras.

Convocar axudas para o alumnado para a realización de actividades en linguas estranxeiras.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

DE402D - Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte.

Aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas do programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar na Comunidade Autónoma de Galicia a través do Bono deporte.

Así mesmo, por medio desta orde procédese…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE402D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI435A - Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero.

- Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Accións subvencionables e contía da axuda

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI435A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR203A - Autorización para impartir cursos de manipulador aplicador de produtos fitosanitarios.

Se vostede representa a un organismo que queira impartir estes cursos deberá solicita-la homologación dos mesmos ó Organismo oficial responsable (Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural) para os relacionados con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR203A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR926A - Reencontros na Casa.

1. A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa Reencontros na casa para o ano 2020, orientado a promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR926A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

Pódese verificar que unha presentación dunha solicitude finalizou correctamente?

Se o proceso finalizou correctamente poderá descargar, no seu espazo persoal "A miña sede", tanto a solicitude asinada polo Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia como o xustificante de presentación que incluirá: os datos do número de entrada no rexistro, a data e hora de presentación, o destino…

sede.xunta.gal/axuda/preguntas-frecuentes?content=pregunta-frecuente_0023.xml