Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 71 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

1.  Establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2024 teñan un fillo/a, adopten, sexan declaradas en situación de garda  con fins adoptivos ou acollan de xeito permanente a un ou máis…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

Mantemento do servizo de obtención de certificados

Debido a tarefas de mellora da sede electrónica da Xunta de Galicia, a partir das 15 h do venres 29 de setembro non estará dispoñible o servizo de obtención de certificados, tanto para o título de familia numerosa como para o certificado de discapacidade. As tarefas de mantemento prolongaranse…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0489.xml

SI436A - Axudas e subvencións a entidades locais: Programa do plan corresponsables no ámbito local.

1. Regular a concesión de subvencións destinadas desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en actuacións orientadas a facilitar a conciliciación das familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, mediante a creación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR357C - Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

Establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de procedemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR357B - Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.

Establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de procedemento administrativo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SI436C - Axudas económicas ás Anpa: programa do plan corresponsables para desenvolver polas asociacións de nais e pais.

Subvencións destinadas ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPA) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPA, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SI451B - Subvencións mobilidade xeográfica mulleres vítimas de violencia de xénero

Facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero cando, a causa desa situación de violencia, se viran obrigas a cambiar a súa residencia habitual como consecuencia da súa contratación por conta allea ou establecemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI451B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI460A - Indemnizacións para vítimas de violencia de xénero.

Establecer as bases que rexerán a concesión de axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a concesión de axudas de indemnización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI460A&ano=2023&numpub=2&lang=gl

BS420A - Axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social

1. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia non competitiva, o procedemento de concesión de axudas económicas para escolas infantís 0-3 anos dependentes de entidades privadas de iniciativa social coa finalidade de consolidar a oferta existente e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS401G - Solicitude de acollemento familiar

Formalizar o acollemento familiar dun menor con ou sen vínculos de parentesco, ao que a súa familia non pode atender axeitadamente de manera temporal. O obxectivo é integrar ao menor nunha familia, por ser o medio óptimo para o seu desenvolvemento, mentres non pode voltar coa súa familia de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS401G&ano=2011&numpub=1&lang=gl