Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 131 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

Este procedemento ten por finalidade a convocatoria no exercicio 2023, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a prórroga de contratos subscritos no 2022 ou con anterioridade, de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE210B - Selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector pesqueiro.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP) e grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante, GALP), que levará asociada a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE210B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Regular a convocatoria das subvencións no exercicio orzamentario do ano 2024 para proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SI436A - Axudas e subvencións a entidades locais: Programa do plan corresponsables no ámbito local.

1. Regular a concesión de subvencións destinadas desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en actuacións orientadas a facilitar a conciliciación das familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, mediante a creación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TU501C - Subvencións a xeodestinos de Galicia para o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística nos xeodestinos de Galicia durante o ano 2020.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU501C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE205I - Axudas para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura.

Esta orde, con código de procedemento PE205I, ten por obxecto establecer as bases reguladoras e realizar a convocatoria, para o ano 2023, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas a realizar proxectos que fomenten o desenvolvemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE205I&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MT975O - Subvencións a entidades locais de Galicia para o desenvolvemento do proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático.

Concesión de subvencións para fomentar e apoiar a adaptación ao cambio climático das entidades locais de Galicia cun tamaño inferior a 100.000 habitantes, potenciando as sinerxías entre as estratexias de adaptación e mitigación na loita…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975O&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155B - Axudas para proxectos de cooperación interterritorial e transnacional dos grupos de acción local do sector pesqueiro.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dentro da Unión Europea (UE) dos grupos de acción local do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT207B - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega

- A concesión das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais galegos convocadas para o 2023.

- Para efectos das bases, entenderase por desenvolvemento audiovisual o conxunto de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207B&ano=2023&numpub=1&lang=gl