Hai 132 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da colaboración da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar, aos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PE155B - Axudas para proxectos de cooperación interterritorial e transnacional dos grupos de acción local do sector pesqueiro.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dentro da Unión Europea (UE) dos grupos de acción local do sector…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN417P - Subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración Local.

Convocar para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nos edificios da Administración local e nas instalacións de iluminación pública exterior dependentes desa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417P&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU501C - Subvencións a xeodestinos de Galicia para o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o desenvolvemento de actuacións para a dinamización turística nos xeodestinos de Galicia durante o ano 2020.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU501C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IG406M - Axudas ao desenvolvemento de maquinaria e bens de equipo (Programa Maquinaria 4.0)

1. Estas axudas teñen como obxecto apoiar o desenvolvemento, estandarización e comercialización de maquinaria e bens de equipo nos ámbitos definidos polos axentes industriais de Galicia que presentaron propostas á consulta convocada polo Igape mediante…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406M&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN841A - Apoio ao desenvolvemento de plataformas tecnolóxicas

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, incluídas nos anexos indicados no presente artigo, polas que se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria para as seguintes finalidades, códigos de procedemento e anexos das bases: - Apoio ao desenvolvemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN841A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

MR405B - Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2020 as seguintes liñas de axuda incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva:

Medida 6.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR405B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT207B - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega.

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR804A - Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das catro dimensións seguintes (código de procedemento administrativo PR804A):

a) Sensibilización e concienciación da opinión pública en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR804A&ano=2020&numpub=1&lang=gl