Hai 28 resultados relacionados coa súa selección:

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR265C - Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares.

Establecer o procedemento para o pagamento aos centros escolares das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares, consonte ao disposto no Regulamento (UE) nº 2016/791 do Parlamento Europeo e do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED516A - Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

1. A través do procedemento desta orde (ED516A) preténdese seleccionar novos centros públicos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR269A - Autorización e axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de Galicia.

A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á distribución de froita ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia e a convocatoria das ditas axudas para o curso escolar 2016/17. Custos que se subvencionan e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR269A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS412A - Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e periodos de vacacións escolares a través do Bono Coidado

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para atención de necesidades de conciliación producidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR269B - Pagamento da axuda para a distribución de froita fresca ao alumnado de centros escolares de Galicia.

A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á distribución de froita ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia e a convocatoria das ditas axudas para o curso escolar 2016/17.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR269B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED516B - Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento (ED516B) para tramitar as seguintes liñas de axudas dirixidas a centros docentes privados concertados para o curso 2021/22.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED330G - Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2022/23, o procedemento:

- ED330G. Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solitario de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR265A - Participación no Programa Escolar.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída a loxística e repartición, ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de froitas frescas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR265A&ano=2018&numpub=1&lang=gl