Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 43 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

BS900C - Axudas ás familias con nenas e nenos de ata 12 anos para a conciliación na situación xerada pola covid-19 a través do programa Bono Coidado Extraordinario

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas ás familias con nenos e nenas de ata doce anos de idade, estes incluídos, que teñan a súa residencia en Galicia para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS900C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS900B - Axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do covid-19, a través do Bono Coidado Extraordinario á dependencia.

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión dunha liña de axudas económicas para os gastos derivados da contratación dun servizo de axuda no fogar, para a contratación ou ampliación de xornada de persoas coidadoras…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS900B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT420A - Comunicación previa relativa ao inicio do exercicio de actividade nun establecemento veterinario, nun centro dedicado ao acicalamento ou coidado de animais ou nunha residencia de animais

As persoas físicas ou xurídicas interesadas nos establecementos recollidos no parágrafo terceiro do artigo 33 do Decreto 153/1998: a) Establecementos veterinarios. b) Centros dedicados ao acicalamento ou coidados de animais. c) Residencias de animais.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT420A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

TR341T - Programa do bono nova oportunidade.

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia na súa convocatoria para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR802L - Bono consolida economía social.

Apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presencia no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo ao impulso da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802L&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TU985D - Tarxeta Bono Turístico #QuedamosEnGalicia

1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia22. Este bono turístico consistirá nunha tarxeta prepagamento para a súa utilización nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT500C - Adhesión das entidades e os establecementos ao Bono Cultural.

Por medio desta orde procédese á apertura do prazo de adhesión dos establecementos culturais interesados (código de procedemento CT500C).

Finalidade.

O obxectivo do programa Bono Cultura é incentivar a demanda cultural,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT500C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI482F - Bono de alugueiro social.

1. As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente, os seguintes colectivos:

a) Aquelas unidades de convivencia que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda por estaren inmersas en situacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR341Q - Bono das persoas autónomas

Concesión de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Subvención do bono das persoas autónomas

1. Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q&ano=2024&numpub=1&lang=gl

VI482A - Bono de alugueiro social. Participación no programa de subvencións.

1. Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2022, con financiamento plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI482A.

2. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482A&ano=2022&numpub=1&lang=gl