Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 211 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

FA301A - Inscrición no Rexistro administrativo de distribuidores de seguros e reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia dunha persoa corredora de seguros, modificación de datos ou solicitude de cancelación.

Inscrición no rexistro administrativo de distribuidores de seguros e reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia dunha persoa corredora de seguros, modificación de datos ou solicitude de cancelación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA301A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS631C - Subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou persoas con discapacidade por entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2023 de axudas económicas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro da Comunidade Autónoma de Galicia para a adquisición no ano 2023 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS631C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED523A - Concurso eduemprende idea dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.

Concurso Eduemprende Idea 2023, co fin de promover a realización de proxectos empresariais por parte do alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED523A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IG650A - Concurso Eduemprende Idea, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Esta resolución ten por obxecto convocar o concurso Eduemprende Idea 2022, co fin de potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG650A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IF501A - Autorización temporal de uso de posto de atracada, en portos dependentes da comunidade autónoma de Galicia, outorgada por Portos de Galicia, para barcos con base no porto.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización temporal de uso de posto de atracada, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, outorgada por Portos de Galicia, para barcos con base no porto (código de procedemento IF501A). Defínese o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF501A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT302D - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de programación musical na Rede galega de música en vivo en salas privadas habilitadas legalmente para organizar espectáculos musicais con público, dentro da programación do Xacobeo 21-22.

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto establecer as bases da convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT302D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SI451A - Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.

O desenvolvemento de programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI451A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TU503E - Subvencións para investimentos en equipamentos post Covid dos establecementos hosteleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hostaleiros inscritos no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en adiante,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN421Y - Adhesión ao programa de axudas para proxectos de enerxía fotovoltaica

Aprobar as bases reguladoras das subvencións, para proxectos de enerxía fotovoltaica, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, para o exercicio 2020-2021, que se xuntan a esta resolución como anexo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421Y&ano=2020&numpub=1&lang=gl