Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 212 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IG406F - Axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape para novos emprendedores e convocar para 2021 as ditas axudas en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG406F).

A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR600C - Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de vintecinco persoas traballadoras.

O obxecto deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas con más de dez persoas traballadoras e cun volume de facturación de máis de 2.000.000 de euros, ou empresas con mais de vinte e cinco persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR600C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

SA357A - Integración das unidades de análise na rede integradada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade Autónoma de Galicia.

A presente orde ten por obxecto establecer:

a) As condicións baixo as cales se manterá a Rede integrada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a designación do laboratorio de control oficial para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA357A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

FA002A - Subministración electrónica dos cartóns de bingo autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia e a presentación e o pagamento electrónico da taxa fiscal sobre o xogo do bingo.

A presente orde ten por obxecto, por unha banda, establecer a réxime xurídica aplicable ao cumprimento das obrigas tributarias asociadas ao xogo do bingo e, pola outra, establecer as condicións xerais e o procedemento para a expedición e distribución dos cartóns de bingo autorizados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA002A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

IG410A - Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia.

As presentes bases teñen por finalidade o fomento da cooperación para a competitividade e a innovación empresarial en distintos ámbitos de interese para a actividade económica en Galicia mediante a concesión de axudas ás entidades xurídicas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG410A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

AU301E - Subvencións para a execución de obras para minimizar as perdas de auga en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de obras para minimizar as perdas de auga en concellos e entidades locais menores da Comunidade Autónoma de Galicia, e convocar estas subvencións para o ano 2024.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU301E&ano=2024&numpub=1&lang=gl

AU232A - Subvencións para a mellora do estado das instalacións das comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidad Autónoma de Galicia.

Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora das instalacións das comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidade Autónoma de Galicia e convocar estas subvencións para o ano 2024…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU232A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

IN408B - Informe de seguimento ambiental polos titulares de parques eólicos e liñas elétricas de alta tensión da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presentación dos informes de seguimento ambiental de parques eólicos e liñas eléctricas  polos  titulares dos parques eólicos e liñas eléctricas de alta tensión  dos que sexa órgano substantivo a Dirección Xeral…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN408B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IF205D - Autorización de novo acceso, cambio de uso ou reordenación dun acceso existente na rede de titularidade da Comunidade Autonóma de Galicia.

Considéranse accesos directos ás estradas ou ás súas vías de servizo todas aquelas entradas e saídas de vehículos a elas nas que a súa incorporación a ou desde a calzada se produce sen empregar as conexións da estrada con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF205D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

SA202D - Realización da actividade de distribución de medicamentos de uso humano por unha entidade de distribución que non estea domiciliada no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia pero que desenvolva nela a súa actividade.

Comunicación de realización da actividade de distribución de medicamentos de uso humano por unha entidade de distribución que non estea domiciliada no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia pero que desenvolva nela a súa actividade.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA202D&ano=2023&numpub=1&lang=gl