Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 17 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

Podo utilizar o DNI electrónico para facer trámites na sede electrónica?

Si. Para usar o DNI electrónico (DNIe) debe dispor dun lector de tarxetas intelixentes con soporte para o DNIe conectado co seu equipo. Ademais, debe comprobar que dispón do contrasinal e comprobar que o certificado é válido e non está caducado ou non fose revogado. Pode obter máis información en…

sede.xunta.gal/axuda/preguntas-frecuentes?content=pregunta-frecuente_0017.xml

PE616B - Tarxetas de identidade profesional náutico pesqueira.

Se vostede quere obter, renovar ou pedir un duplicado, no caso de extravío destrucción ou roubo, da súa tarxeta acreditativa da súa titulación náutico-pesqueira debe solicita-la da Xunta de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616B&ano=1998&numpub=1&lang=gl

SA001A - Creación da carpeta persoal de saúde.

1. O obxecto da presente orde é a creación e regulación da carpeta persoal de saúde, así como os requisitos e as condicións para a súa xestión, tanto por parte da persoa usuaria como por parte de persoas autorizadas distintas da persoa interesada. 2. Ademais da carpeta persoal de saúde, o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA001A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

Que é a carpeta cidadá?

A Carpeta cidadá da Xunta de Galicia é o conxunto estruturado de información e documentos en formato electrónico relativo ás relacións administrativas de cada persoa interesada, xerada nas súas relacións administrativas ordinarias co sector público autonómico de Galicia. A través do seu espazo…

sede.xunta.gal/a-sede/que-e-a-carpeta-cidada

Incidencia na busca de procedementos. Relación de convocatorias abertas

Como consecuencia dun incidente, a busca de procedementos na sede electrónica non se realiza con normalidade. A continuación móstrase a relación de procedementos con convocatoria a piques de finalizar: CT221C - Subvencións para o libro galego, no que se refire á tradución para outras linguas de…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0467.xml

Problemas no acceso á carpeta do cidadán e na presentación electrónica

A sede electrónica está experimentando problemas no acceso á carpeta do cidadán e na presentación electrónica. Agardamos solucionalos á maior brevidade posible. Rogamos desculpe as molestias que isto poida causarlle.

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0434.xml

TU403A - Subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a regulación da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades promotoras de congresos, seminarios, convencións ou calquera outro evento relativo ao…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU403A&ano=2021&numpub=1&lang=gl