Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

PE621B - Tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede ten superado un curso para obter unha titulación de mergullo profesional e quere solicitala tarxeta que así o acredita ou renova-la que xa ten, agora pode solicitalo da Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE616A - Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

Se vostede quere obter ou renovar unha tarxeta que habilite para o goberno de embarcacións de lecer, debe solicitalo á Consellería do Mar.

Período de validez da documentación.

1. Os títulos non teñen caducidade e as tarxetas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

SA001A - Creación da carpeta persoal de saúde.

1. O obxecto da presente orde é a creación e regulación da carpeta persoal de saúde, así como os requisitos e as condicións para a súa xestión, tanto por parte da persoa usuaria como por parte de persoas autorizadas distintas da persoa interesada.

2. Ademais da carpeta persoal de saúde, o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA001A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PE616B - Tarxetas de identidade profesional náutico pesqueira.

Se vostede quere obter, renovar ou pedir un duplicado, no caso de extravío destrucción ou roubo, da súa tarxeta acreditativa da súa titulación náutico-pesqueira debe solicita-la da Xunta de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616B&ano=1998&numpub=1&lang=gl