Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 35 resultados relacionados coa súa selección:

BS505A - Rexistro de acción voluntaria de Galicia. Sección de entidades de acción voluntaria.

Regular o réxime xurídico e o funcionamento do Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia en desenvolvemento da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

O Rexistro de Acción Voluntaria configúrase como un órgano único e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS505A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS628A - Inscrición no rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais (RUEPSS)

Tramitar a inscrición no Rexistro Unico de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, das entidades prestadoas de servizos sociais.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS628A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS104A - Acceso á información contida na Historia Social Única Electrónica.

O presente decreto regula a creación, o acceso e o uso da historia social única electrónica.

Soporte.

1. O sistema de información que dá soporte á historia social única electrónica denomínase HSUE. Este sistema…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS104A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS304A - Cesión do uso de instalacións xuvenís da administración galega para a realización de programas de ocio educativo e de tempo libre.

A Consellería de Política Social e Xuventude convoca o procedemento de concesión do uso das súas instalacións xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024, para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS304A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS404A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2023/24.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS404A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS632A - Concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con trastorno do espectro autista.

Establecer as bases reguladoras do concerto social para satisfacer a necesidade administrativa de reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con trastorno do espectro autista para o período…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS632A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS800A - Habilitación excepcional para as categorías profesinais de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal.

O obxecto desta orde é regular o procedemento e aprobar a convocatoria de habilitación excepcional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda a domicilio e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para autonomía e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS800A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS701A - Subvencións a concellos galegos para a mellora da accesibilidade nos edificios e espazos de uso público. Feder 2014-2020

Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, para os anos 2017 e 2018, de subvencións destinadas aos concellos galegos para a mellora ou adaptación de infraestruturas e/ou dotación de equipamento en espazos públicos e edificios…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS701A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

BS640A - Integración na rede galega de centros de dia de atención social para persoas con Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

Regular os centros de día de atención social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas dirixidos a proporcionar unha atención social especializada ás persoas que padecen este tipo de demencias neurodexenerativas.

Así como a creación e a regulación da Rede Galega de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS640A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS700A - Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá cofinanciada polo programa FSE+ Galicia 2021-2027.

A concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia destinadas á prestación de servizos nos anos 2024, 2025 e 2026, ao abeiro do disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS700A&ano=2024&numpub=1&lang=gl