Hai 11 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

IF321H - Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Si vostede quere realizar unha obra menor de conservación e mantemento de edificacións, instalacións ou peches sitos na zona de servidume ou na zona de afección dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, deberá dirixir ao Servizo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321H&ano=2020&numpub=1&lang=gl