Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

SI900A - Designación de asociacións, organizacións e colectivos LGTBI e outras entidades relacionadas coa defensa dos dereitos das persoas LGTBI.

Este decreto ten por obxecto a creación do Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero, así como a regulación das súas funcións, a composición, o réxime de funcionamento e o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI900A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

BS323A - Incorporación ao consello asesor e consultivo de xuventude de Galicia.

O Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia, creado pola Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, é un órgano colexiado de participación, representación e consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en materia de xuventude. O Consello Asesor e Consultivo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS323A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

FA002A - Subministración electrónica dos cartóns de bingo autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia e a presentación e o pagamento electrónico da taxa fiscal sobre o xogo do bingo.

A presente orde ten por obxecto, por unha banda, establecer a réxime xurídica aplicable ao cumprimento das obrigas tributarias asociadas ao xogo do bingo e, pola outra, establecer as condicións xerais e o procedemento para a expedición e distribución dos cartóns de bingo autorizados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA002A&ano=2014&numpub=1&lang=gl