Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 359 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

IN616A - Rexistro de empresas instaladoras de fontanería de Galicia

Crease o Rexistro de Empresas Instaladoras de Fontanaría de Galicia, que estará adscrito á consellería competente en materia de industria e defensa do consumidor e usuario, correspondendo a súa xestión ás xefaturas territoriais da devandita…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN616A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR501A - Rexistro obrigatorio de explotacións avícolas de autoconsumo

Esta obrigatoriedade afecta aos currais avícolas cuxa finalidade sexa o autoconsumo familiar onde se manteñan aves das especies galiñas, pavos, parrulos, pintadas, gansos, paspallás, perdices, faisáns ou pombas.

Enténdese como explotación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR501A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT975R - Subvencións a empresas, autónomos, asociacións e fundacións sen ánimo de lucro de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclado de residuos téxtiles recollidos separadamente

Concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva a empresas, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975R&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR416E - Rexistro de paradas de sementais equinos.

1. Regulamentar o desenvolvemento da aplicación en Galicia das medidas básicas para a ordenación zootécnica e sanitaria das explotacións equinas.
2. Crear o Rexistro Galego de Explotacións Equinas.
3. Establecer o réxime dos pastos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR416E&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN609I - Rexistro de empresas conservadoras de ascensores

Antes de comezar as súas actividades como empresas conservadoras de ascensores, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre prestación en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609I&ano=2010&numpub=1&lang=gl

MR520F - Rexistro galego de explotacións peleteiras.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520F&ano=2018&numpub=1&lang=gl