Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

PL500D - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

Establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2023 once bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (código de procedemento PL500D)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IN117A - Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo.

1. A bolsa de formación na Escola Galega do Consumo ten como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo.

2. A Escola Galega do Consumo elaborará un programa formativo, que integrará aspectos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN117A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED333A - Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de Formación Profesional de ciclo superior.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cen (100) bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar un ciclo de grao superior de formación profesional sostido con fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED333A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN118A - Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.

1. As bolsas de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios teñen como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN118A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED109A - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de dez bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED109A&ano=2018&numpub=1&lang=gl