Hai 8 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

PR970B - Bolsas de colaboración en proxectos de investigación no Consello da Cultura Galega.

Esta resolución ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións que rexerán a convocatoria de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación concretos que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR970B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PL500D - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria correspondente ao ano 2021, de once bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN117A - Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo.

1. A bolsa de formación na Escola Galega do Consumo ten como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo.

2. A Escola Galega do Consumo elaborará un programa formativo, que integrará aspectos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN117A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN118A - Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.

1. As bolsas de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios teñen como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN118A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED333A - Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de Formación Profesional de ciclo superior.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cen (100) bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar un ciclo de grao superior de formación profesional sostido con fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED333A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN225A - Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de catro bolsas de formación na Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Comunidade Autónoma de Galicia, na Dirección Xeral de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN225A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR911A - Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de máster que se inicien nunha universidade galega.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de duascentas (200) bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar determinados estudos de máster que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR911A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED109A - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de dez bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED109A&ano=2018&numpub=1&lang=gl