Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 56 resultados relacionados coa súa selección:

MR673A - Rexistro de sociedades de fomento forestal.

Este decreto ten por obxecto, de conformidade co artigo 29º da Lei 3/2007, do 9 abril, de incendios forestais de Galicia, regular o fomento das agrupacións de propietarios ou propietarias forestais mediante a constitución de sociedades mercantís de responsabilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR673A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN422J - Adhesión para a xestión de subvencións do programa de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

As entidades colaboradoras actuarán en nome e por conta do órgano concedente para todos os efectos relacionados coa subvención, colaborando na xestión de esta e sen que isto implique a entrega e distribución dos fondos Públicos as persoas beneficiarias,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422J&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Interrupción do servizo de presentación de determinados procedementos entre as 21:30 horas do venres 7 e as 14:00 horas do sábado 8

Data de inicio: 21:30 horas do venres 07/10/2022 Data estimada de fin: 14:00 horas do sábado 08/10/2022 Servizo/s afectado/s: Rexistro industrial, Rexistro de Artesanía, Rexistro Forestal, Rexistro Mineiro, reclamacións de Industria e Enerxía, Rexistro de Direccións Facultativas de Actividades…

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0893.xml

IN519B - Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva

1. Estas bases teñen por obxecto a mellora dos servizos e o acondicionamento de infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións máis competitivas para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN519B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

A concesión de axudas para a posta en marcha de proxectos de servizos durante os anos  2024, 2025, 2026 e 2027, destinados á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR462B - Axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento MR462B), e se convocan para o ano 2022 (medida Feader 8.3)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462B&ano=2022&numpub=1&lang=gl