Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 174 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

MT203B - Actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos.

A comunicación previa da actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos, prevista no artigo 35.1.f), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR410A - Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

1. Efectúase a presente convocatoria para a ampliación das tres bolsas de ámbito autonómico que entraron en vigor o 13 de agosto de 2019 para a provisión temporal, mediante interinidade, de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

CT207H - Desenvolvemento de paquetes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do Programa Hub da industria creativa galega.

1. Estas bases teñan por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para o desenvolvemento de paquetes de propostas audiovisuais que favorezan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR250A - Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (solicitude única).

Regular os elementos e procedementos, así como a solicitude das axudas que se indican a continuación:

1.    Axudas directas á agricultura e á gandaría:

a) Axuda básica…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR250A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR461L - Inscrición proceso de acceso polo sistema concurso oposición previsto no artigo 38.d da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de Policías Locais, no corpo da Policía Local de Xinzo de Limia, escala executiva, categoría inspector de Policia Local.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo de acceso polo sistema de concurso-oposición previsto no artigo 38.d) da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, no corpo de Policía Local de Xinzo de Limia, escala executiva,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461L&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IG422B - Axudas para o desenvolvemento do Plan de Misións Comerciais das pemes 2023, susceptibles de ser cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

Incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.
 
O obxectivo principal do Plan de Misións Comerciais das pemes é conseguir a internacionalización real das pemes galegas e propiciar a comercialización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG422B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

 Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN502E - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 2

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 2…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT207J - Selección de empresas e proxectos que participarán no programa de desenvolvemento do polo de aceleración do sector dos videoxogos.

1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a selección de empresas e proxectos por parte da Agadic para a súa participación no desenvolvemento e execución do Polo de aceleración do sector de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207J&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR809A - Bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Estas bolsas de formación de persoas expertas en cooperación para o desenvolvemento, teñen por finalidade complementar a formación académica das persoas tituladas universitarias con estadías na sede da Dirección Xeral de Relacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR809A&ano=2023&numpub=1&lang=gl