Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 16 resultados relacionados coa súa selección:

BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.

Establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución clases B, C e D por parte das persoas mozas residentes en Galicia coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS326A - Deseñando o teu futuro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión de axudas enmarcadas no programa Deseñando o teu futuro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

A finalidade das axudas é financiar os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS326A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

BS324D - Programa xuventude Mentoring na empresa.

Establecer o procedemento de concesión de subvencións para a posta en marcha de programas de estadías formativas para persoas mozas en empresas ou entidades públicas ou privadas, vinculadas a sectores económicos estratéxicos de Galicia (programa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS324A - Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas individuais de mobilidade para a mocidade galega

1. Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de concesión de subvencións individuais para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, para a realización de prácticas formativas non laborais por persoas mozas inscritas no Sistema nacional de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS215A - Axudas dirixidas a persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica.

Concesión das axudas económicas destinadas a persoas con diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS215A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IF311A - Axudas para a instalación de anteparos en vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con condutor.

1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares de autorizacións de transporte habilitantes para o exercicio das actividades de transporte público interurbano en vehículos de turismo, documentadas en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF311A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS324B - Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas a entidades sen ánimo de lucro.

1. Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de concesión de subvencións para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, con cargo ao Plan operativo de emprego xuvenil (en adiante, POEX), para a realización de prácticas formativas non laborais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS324C - Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas a entidades locais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de concesión de subvencións para o programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, con cargo ao Plan operativo de emprego xuvenil (en adiante, POEX), para a realización de prácticas formativas non laborais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR321A - Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións de interese agrario.

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a realización de actividades de representación e de formación dos asociados das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias legalmente constituídas e con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321A&ano=2023&numpub=1&lang=gl