Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 66 resultados relacionados coa súa selección:

BS402G - Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con contrato do servizo de educación infantil.

Esta orde ten por obxecto convocar e establecer o procedemento de adxudicación de praza nas escolas infantís que resultaron adxudicatarias da prestación do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís de titularidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402G&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS403F - Axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social

- Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas ás entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro para a adecuación e mellora das escolas infantís 0-3 da súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS403D - Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e outros contornos laborais..

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas para a posta en funcionamento de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais da Comunidade Autónoma de Galicia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR923H - Programa de escolas abertas para persoas físicas que non exerzan docencia nunha entidade galega do exterior.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a realización de obradoiros culturais de especialización de carácter presencial dirixidos a persoas responsables de impartir docencia nas entidades galegas do exterior e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923H&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS402B - Novo ingreso/renovación de praza en escolas infantís 0-3 para fillas/os do persoal da Xunta de Galicia.

Convocatoria, para o curso 2023/2024, do procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal  ao servizo do sector público autonómico en escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (en adiante AGASS) da localidade onde…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS404B - Renovación de praza en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2023/24 (código BS404B…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS404B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2023/24, o procedemento:

- ED330B. Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED504B - Actividades de formación en linguas estranxeiras.

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en linguas estranxeiras do alumnado que cursou no 2021/22 e/ou que cursa no 2022/23 nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (código de procedemento TR320A).

Tipoloxía dos premios.

Os recoñecementos dos Premios Responsabilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE616D - Inscrición do alumnado das escolas de navegación de lecer nos exames teóricos extraordinarios para obter os títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.

O obxecto desta resolución é establecer as condicións que teñen que cumprir as escolas de navegación de lecer da Comunidade Autónoma de Galicia para poderen presentar o seu alumnado ás probas extraordinarias teóricas, así como fixar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616D&ano=2023&numpub=1&lang=gl