Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 63 resultados relacionados coa súa selección:

PR923H - Programa de escolas abertas para persoas físicas que non exerzan docencia nunha entidade galega do exterior.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a realización de obradoiros culturais de especialización de carácter presencial dirixidos a persoas responsables de impartir docencia nas entidades galegas do exterior e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923H&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS402B - Novo ingreso/renovación de praza en escolas infantís 0-3 para fillas/os do persoal da Xunta de Galicia.

Convocatoria, para o curso 2024/2025, do procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal  ao servizo do sector público autonómico en escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGASS) da localidade onde presta…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS420A - Axudas para o funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social

1. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia non competitiva, o procedemento de concesión de axudas económicas para escolas infantís 0-3 anos dependentes de entidades privadas de iniciativa social coa finalidade de consolidar a oferta existente e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330B. Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS402G - Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con contrato do servizo de educación infantil.

Esta orde ten por obxecto convocar e establecer o procedemento de adxudicación de praza nas escolas infantís que resultaron adxudicatarias da prestación do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís de titularidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402G&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS403F - Axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social

- Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas ás entidades privadas de iniciativa social sen ánimo de lucro para a adecuación e mellora das escolas infantís 0-3 da súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (código de procedemento TR320A).

Tipoloxía dos premios.

Os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SA463G - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de cofinanciamento e concorrencia competitiva, a concesión de subvencións a proxectos de prevención de condutas adictivas realizados por entidades locais galegas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS306B - Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, que están destinadas á posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2023, e convocar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS306B&ano=2023&numpub=1&lang=gl