Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 64 resultados relacionados coa súa selección:

FA005A - Comunicación da información estatístico-contable anual dos corredores de seguros e reaseguros e dos axentes de seguros vinculados e dos operadores de banca-seguros vinculados.

Información estatístico-contable, correspondente ao exercicio  anterior dos mediadores de seguros inscritos no Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros e Reaseguros na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA005A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED314E - Subvencións a escolas de música públicas

Axudas destinadas a subvencionar o funcionamento de escolas de música das cales sexan titulares os concellos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED314E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS309A - Expedición de títulos de ensinanzas impartidas nas escolas de tempo libre.

Tramitar a expedición dos títulos acreditativos correspondentes ás ensinanzas que impartan as escolas de tempo libre, de conformidade coas actas de avaliación de cada escola.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS309A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED104G - Cursos de linguaxe administrativa galega que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104G&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED314D - Subvencións a escolas de música privadas dependente de institucións sen ánimo de lucro.

Convocatoria de subvencións a escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación en ensinanzas de música que non conduzan a títulos académicos ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED314D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR923E - Programa de escolas abertas para entidades galegas do exterior.

Establecer as bases reguladoras do Programa Escolas Abertas, dirixido á mocidade que está a ocupar cargos directivos nas entidades galegas do exterior e ás persoas responsables de impartir docencia en actividades de cultura tradicional galega, da confección de traxes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923E&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS402A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3.

 A convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Socias (en adiante AGASS) para o curso  2024-2025.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS402F - Renovación de praza en escolas infantís 0-3.

Convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2024/25.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402F&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SA463F - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de cofinanciamento e concorrencia competitiva, a concesión de subvencións a proxectos de prevención de condutas adictivas realizados por entidades privadas sen ánimo de lucro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IF302H - Autorización de transporte público regular de uso especial-escolar a centros públicos.

Se vostede é transportista particular ou representa unha sociedade de transportes que quere dedicarse ó transporte de estudiantes, alumnos de educación especial ou de productores, dende os seus lugares de residencia ós centros de ensino e fábricas ou centros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF302H&ano=2019&numpub=1&lang=gl