Hai 66 resultados relacionados coa súa selección:

BS402F - Renovación de praza en escolas infantís 0-3.

Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2022/23 (código BS402F, solicitudes de renovación)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED314E - Subvencións a escolas de música públicas.

Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o funcionamento dos seguintes centros:

- Escolas de música das cales sexan titulares os concellos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED314E&ano=2018&numpub=1&lang=gl

FA005A - Comunicación da información estatístico-contable anual dos corredores de seguros e reaseguros e dos axentes de seguros vinculados e dos operadores de banca-seguros vinculados.

Información estatístico-contable, correspondente ao exercicio  anterior dos mediadores de seguros inscritos no Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros e Reaseguros na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA005A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED504B - Actividades de formación en linguas estranxeiras.

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en linguas estranxeiras do alumnado de distintos niveis dos centros docentes sostidos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS402A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3.

Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2022/23 (código BS402A, solicitudes de novo ingreso).

As…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED314D - Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.

1. Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o funcionamento de escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED314D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR923E - Programa de escolas abertas para persoal directivo e docente das entidades galegas do exterior.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a realización de obradoiros culturais de especialización de carácter presencial dirixidos a persoal directivo e docente das entidades galegas do exterior.

Así…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED504G - Actividades formativas STEMweek.

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM (ciencia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504G&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

1. O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802O&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia).

Tipoloxía de premios.

Os recoñecementos dos Premios Responsabilidade Social Empresarial de Galicia son de dous tipos:…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2019&numpub=1&lang=gl