Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 59 resultados relacionados coa súa selección:

BS303A - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Individual).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude individual), para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS308A - Inclusión no censo de entidades xuvenís.

Tramitar a inscrición no Censo de Entidades Prestadoras de Servizos á Xuventude, como condición indispensable para poder recibir calquera subvención en materia de xuventude que convoque a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS308A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS303F - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Múltiple).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I (A e C) da orde, no procedemento xeral (solicitude múltiple), para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303F&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS323A - Incorporación ao consello asesor e consultivo de xuventude de Galicia.

O Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia, creado pola Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, é un órgano colexiado de participación, representación e consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en materia de xuventude. O Consello Asesor e Consultivo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS323A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS303B - Prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes non bolseiras

Convocar en réxime de concorrencia competitiva a adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2023/24, e establecer as bases para a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS303D - Prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras

Convocar en régimen de concurrencia competitiva la adjudicación de plazas y de bolsas, en las residencias juveniles dependientes de la Consellería de Política Social y Juventud para el curso académico 2023/24, y establecer las bases para su concesión. El…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS663A - Informe de esforzo de integración

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para a emisión dos informes de esforzo de integración da persoa estranxeira en Galicia, así como determinar, para os efectos da dita emisión, o contido mínimo das accións formativas e as entidades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS663A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS607A - Programa en Balnearios.

Concesión de estadías en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do programa de Benestar en balnearios

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS326A - Deseñando o teu futuro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión de axudas enmarcadas no programa Deseñando o teu futuro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

A finalidade das axudas é financiar os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS326A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

BS319A - Carné Xove.

O Carné Xove é unha tarxeta persoal e intransferible a disposición da mocidade galega, que acredita como tal e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto de comunidades autónomas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS319A&ano=2015&numpub=1&lang=gl