Hai 60 resultados relacionados coa súa selección:

BS303A - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Individual).

1. Para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Política Social oferta a programación de actividades para o ano 2022 que se detalla no anexo I (códigos de procedemento: BS303A).

As diferentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS308A - Inclusión no censo de entidades xuvenís.

Tramitar a inscrición no Censo de Entidades Prestadoras de Servizos á Xuventude, como condición indispensable para poder recibir calquera subvención en materia de xuventude que convoque a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS308A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS303B - Prazas en residencias xuvenís para estudantes.

A presente orde ten por obxecto convocar en réxime de concorrencia competitiva a adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2022/23, e establecer as bases…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS303F - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán (Múltiple).

1. Para facilitar que a mocidade galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Política Social oferta a programación de actividades para o ano 2022 que se detalla no anexo I (código de procedemento: BS303F).

As diferentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS303D - Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras.

A presente orde ten por obxecto convocar en réxime de concorrencia competitiva a adxudicación de prazas e de bolsas, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2022/23, e establecer as bases…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS323A - Incorporación ao consello asesor e consultivo de xuventude de Galicia.

O Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia, creado pola Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, é un órgano colexiado de participación, representación e consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en materia de xuventude. O Consello Asesor e Consultivo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS323A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

BS663A - Informe de esforzo de integración.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para a emisión dos informes de esforzo de integración da persoa estranxeira en Galicia, así como determinar, para os efectos da dita emisión, o contido mínimo das accións formativas e as entidades que poden impartir esta formación, de acordo co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS663A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS326A - Deseñando o teu futuro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión de axudas enmarcadas no programa Deseñando o teu futuro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

A finalidade das axudas é financiar os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS326A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

BS319A - Carné Xove.

O Carné Xove é unha tarxeta persoal e intransferible a disposición da mocidade galega, que acredita como tal e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto de comunidades autónomas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS319A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS607A - Programa en Balnearios.

1. Esta orde ten como obxecto establecer o procedemento de concesión de estadías en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do programa de Benestar en balnearios para o ano 2022 e proceder á súa convocatoria (código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A&ano=2022&numpub=1&lang=gl