Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 44 resultados relacionados coa súa selección:

TU987D - Cesamento da actividade ou reformas non substanciais dos albergues turísticos.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos albergues turísticos situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Os cambios de titularidade, cambios na escritura social e aqueles outros que non supoñan reformas substanciais,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU987D&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU984E - Inicio de actividade de establecementos de turismo rural.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde. Se unha persoa física ou xurídica está interesada na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU984K - Cesamento da actividade ou reformas non substanciais dos establecementos hoteleiros.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos establecementos hoteleiros situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Os cambios de titularidade, denominación, na escritura social, e aqueles outros que non supoñan reformas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984K&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU985F - Programa #DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos.

Incentivar a demanda interna, isto é, de persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, de servizos turísticos prestados na dita comunidade autónoma en períodos de estacionalidade, buscando, con isto, prolongar a actividade e dinamizar a economía…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TU996A - Baixa ou cambios que non afectan á clasificación turística.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde. As persoas físicas e/ou xurídicas titulares de campamentos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU996A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU984P - Informe potestativo previo para a instalación de campamentos de turismo

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984P&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TU981B - Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo.

Esta resolución ten por obxecto a aprobación das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a concesión dunha bolsa de formación práctica especializada na oficina…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU981B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MT986B - Modificación da inscrición no rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia

Modificar a inscrición no Rexistro xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia cando se dea algún dos seguintes casos:

Alta/Baixa de Residuos:

- Produción de residuos perigosos (grandes e pequenos produtores).

- Produción…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT986B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TU986C - Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para apartamentos e vivendas turísticas.

1. As empresas turísticas que proxecten a apertura, construción ou modificación de apartamentos ou vivendas turísticas, antes de iniciar calquera tipo de actuación ou trámite ante o concello correspondente, poderán solicitar da Axencia Turismo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU986C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU981C - Bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia.

Esta resolución ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria de dúas bolsas de formación práctica especializada na Área de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU981C&ano=2023&numpub=1&lang=gl