Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 8 resultados relacionados coa súa selección:

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330B. Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED330E - Participación no procedemento de distribución de máscaras.

A presente orde ten por obxecto establecer os criterios e o procedemento para que os centros docentes públicos dependentes desta consellería e os centros privados concertados distribúan máscaras entre alumnado matriculado en educación primaria, educación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED333B - Programa retorna talento FP.

Convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cento oito (108) bolsas Retorna Talento FP para cursar determinadas ensinanzas de formación profesional que se inicien no curso 2024/25 en centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED333B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED330H - Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330H. Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330H&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR330B - Axudas a actividades de demostración e accións de información.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas a financiar actividades de demostración e accións de información orientadas a persoas con relación profesional ou con expectativa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED330G - Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solitario de libros de textos e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330G. Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330G&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED110B - Convocatoria de prazas nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 2 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED431B - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GPC.

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i na modalidade de grupos con potencial de crecemento.  

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED431B&ano=2024&numpub=1&lang=gl