Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 13 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

MT982A - Autorización de admisión de residuos valoralizables en vertedoiros.

O obxecto desta orde é o establecemento dunha normativa técnica adecuada para as actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiros, desenvolvendo o disposto no Real decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT982A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

SA205A - Segunda opinión médica no Sistema público de saúde de Galicia.

O presente decreto ten por obxecto regular o procedemento e os efectos para o exercicio do dereito a unha segunda opinión médica, nos supostos que se indican no artigo 15.2 da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias. O dereito…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA205A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU951B - Recoñecemento de cualificacións profesionais.

O obxecto deste decreto é a regulación da profesión de guía de turismo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Instrución e resolución sobre recoñecemento de cualificacións profesionais. 1. A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU951B&ano=2015&numpub=1&lang=gl