Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 18 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

MT203E - Actividade de compostaxe comunitaria de biorresiduos.

A comunicación previa da actividade de compostaxe comunitaria de biorresiduos, prevista no artigo 35.1.h), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203B - Actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos.

A comunicación previa da actividade de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en materia de residuos, prevista no artigo 35.1.f), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203F - Información de xestión de residuos comerciais.

A comunicación da información de xestión de residuos comerciais, prevista no artigo 26.4 da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203D - Actividade de recollida de residuos non perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da actividade de recollida de residuos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203C - Actividade de recollida de residuos perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da actividade de recollida de residuos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT203G - Modificación da inscrición de recollida de residuos perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da modificación da inscrición de recollida de residuos perigosos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT986H - Comunicación de produción de residuos perigosos en cantidade inferior a 10 t/ano.

Inscribir no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia ás entidades ou empresas que produzan residuos perigosos en instalacións situadas na Comunidade Autónoma de Galicia (en cantidade inferior a 10 toneladas anuais computadas por instalación).

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT986H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT986J - Comunicación de actividade de produción de residuos perigosos en cantidade igual ou superior a 10 t/ano.

Inscribir no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia ás entidades ou empresas que produzan residuos perigosos en instalacións situadas na Comunidade Autónoma de Galicia (en cantidade igual ou superior a 10 toneladas anuais computadas por…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT986J&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT203H - Modificación da inscrición de recollida de residuos non perigosos sen instalación asociada.

A comunicación previa da modificación da inscrición de recollida de residuos non perigosos sen instalación asociada, prevista no artigo 35.1.a), da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT203H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT986I - Comunicación de actividades de produción de residuos non perigosos en cantidade superior a 1.000 t/ano.

Inscribir no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia ás entidades ou empresas que produzan residuos non perigosos en instalacións situadas na Comunidade Autónoma de Galicia (en cantidade superior a 1.000 toneladas anuais computadas por…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT986I&ano=2016&numpub=1&lang=gl