Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 7 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MR400B - Inscrición no rexistro da artesanía alimentaria.

O obxecto deste decreto é a regulación e o fomento da artesanía alimentaria na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco establecido no capítulo III do título III da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR400B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN609X - Rexistro de empresas recargadoras de gases

Antes de comezar a súa actividade, os centros de recarga de gases deberán presentar telematicamente, ante a consellería competente en materia de industria, unha declaración responsable de acordo co modelo do anexo XVIII, na cal a persoa titular ou representante legal…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609X&ano=2011&numpub=1&lang=gl

MR400D - Baixa no rexistro da artesanía alimentaria.

O obxecto deste decreto é a regulación e o fomento da artesanía alimentaria na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco establecido no capítulo III do título III da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR400D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR400C - Modificación das condicións de inscrición no rexistro da artesanía alimentaria.

O obxecto deste decreto é a regulación e o fomento da artesanía alimentaria na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco establecido no capítulo III do título III da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR400C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN609V - Rexistro de empresas inspectoras de botellas de equipos respiratorios autónomos

Antes de comezar a súa actividade, os centros de inspección periódica de botellas de equipamentos respiratorios autónomos deberán presentar telematicamente, ante a consellería competente en materia de industria, unha declaración responsable de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609V&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IN609W - Rexistro de empresas fabricantes dos pés de encravamento ou calquera outro elemento estrutural dun guindastre torre.

Antes de comezar a súa actividade, os establecementos que pretenda realizar a actividade de fabricación dos pés de encravamento ou calquera outro elemento estrutural dun guindastre torre deberán presentar telematicamente, ante a consellería competente en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609W&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IN609Y - Rexistro de Talleres de Reparación de vehículos automóbiles. Declaración responsable para talleres en réxime de establecemento.

Antes da apertura dun taller de reparación de vehículos automóbiles, a persoa física ou xurídica que desexe exercer esta actividade deberá presentar telematicamente, ante a consellería competente en materia de industria, unha declaración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609Y&ano=2011&numpub=1&lang=gl