Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 111 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MT811B - Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia, destinadas ás asociacións inscritas no rexistro galego de asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía.

Establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia relativas á atención e coidado dos animais domésticos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT811B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR321B - Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a actualización informática das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155D - Axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros

Convocar para o ano 2023 a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros (OPP) e de asociacións de organizacións de produtores pesqueiros (AOP) recoñecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR990A - Axudas ás Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago.

As Axudas a Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (Código de procedemento PR990A) teñen por obxecto fomentar a estabilidade e consolidación das Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago e aquelas outras entidades que teñan como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR990A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

SI436C - Axudas económicas ás Anpa: programa do plan corresponsables para desenvolver polas asociacións de nais e pais.

Subvencións destinadas ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPA) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPA, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR321A - Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións de interese agrario.

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a realización de actividades de representación e de formación dos asociados das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias legalmente constituídas e con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CO300B - Subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do ticket de dinamización comercial.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a incentivación da demanda comercial e o incremento das vendas do comercio retallista a través do tícket de dinamización comercial.

2. O procedemento de concesión destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155C - Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros

Regular a convocatoria para o ano 2023, correspondente ás axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros (OPP) recoñecidas, con ámbito de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED507A - Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

Axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED507A&ano=2024&numpub=1&lang=gl